Oznamujeme občanom, ktorí sú pripojení na obecnú kanalizáciu, že vyberáme stočné.