Oznamujeme občanom, pripojeným na obecnú kanalizáciu, že vyberáme stočné za II. polrok 2019.