Letáky informujúce o možnostiach ekologického spracovania odpadov:

Informácia o zbere odpadu v rokoch 2015 – 2018 (pdf, 30kb)

ROZPIS ODVOZU TRIEDENÉHO ODPADU na 2. polrok 2020

rozpis odpadu 2020/2 (pdf, 32kb)

ROZPIS ODVOZU TRIEDENÉHO ODPADU na 1. polrok 2020

rozpis odpadu 2020/1 (pdf, 45kb)

NOVINKY V ZBERE TRIEDENÉHO ODPADU

Ako ste už určite zaregistrovali, od novembra 2016 prichádza v obci Sološnica k zmene systému zberu plastov a papiera – zavádza sa vrecový zber.

Cieľom tejto zmeny je efektívnejší zber triedených zložiek odpadu a teda zníženie komunálneho odpadu v obci. Mnohí ste si určite všimli, že tento systém zberu je postupne zavádzaný vo viacerých obciach nielen v našom okolí, ale na celom Slovensku.

Obec pripravila stretnutie pre občanov, kde boli určité veci vysvetlené. Dovoľujeme si Vás ešte osloviť aj týmto listom a priblížiť Vám novú formu vrecového zberu v obci:

 • Zber komunálneho odpadu, skla, textilu, batérií a akumulátorov, elektrických a elektronických zariadení či náplní do tlačiarní ostáva nezmenený.
 • Mení sa len zber plastov a papiera !!!
  Vrecia na zber budú rozdané do každej domácnosti. Pri najbližšom zbere Vám bude dodaný taký počet vriec, koľko ich bude pripravených na odvoz. Napríklad ak budete mať v decembri vonku 3 vrecia, dostanete 3 prázdne, ak jedno vrece, jedno aj dostanete. V prípade, že Vám nebudú postačovať vrecia, na OÚ budú k dispozícii, prípadne môžete zbierať do vlastných priehľadných vriec.
 • Dodané sú dva typy vriec:
  1) žlté vrece na plasty, kovy a tetrapaky ( tzv. zmiešaný zber)
  2) modré vrecia na papier.
 • Čo všetko sa môže dať do vriec sa dozviete z farebného letáku od spoločnosti ENVI-PAK (nižšie). Zmenou je, že k plastom – teda do žltého vreca – môžete dávať aj kovové obaly (napr. plechovky od nápojov, z konzerv a pod.) a tiež obaly z mlieka a džúsov. Samozrejme ich môžete dávať každé do iného vreca, ale nie je to podmienka. Papier je najlepšie dávať na kopu a zviazať ( tak ako nosia deti do školy). Balíky v deň vývozu vyložiť von. Ak môžete, dávajte zvlášť kartóny a zvlášť iný papier ( noviny, časopisy a pod).
 • ĎAKUJEME, ŽE SA ZAPÁJATE DO TRIEDENÉHO ZBERU ODPADOV V NAŠEJ OBCI.
  Viac sa o triedení odpadu dozviete aj na stránkach www.envipak.sk, www.triedime.sk
  Vaše podnety a pripomienky nám môžete volať : 0948 279 269 alebo napísať mailom : starosta@solosnica.sk, prípadne zanechať v schránke na OÚ.

odpad2b

V NAŠEJ OBCI MÔŽETE V SÚČASNOSTI SEPAROVAŤ:

 1. papier (modré vrecia)
 2. Plasty, kovy a tetrapaky- obaly z (žlté vrecia )
 3. sklo (zelený kontajner)
 4. opotrebované šatstvo a obuv ( hnedý kontajner )
 5. opotrebované batérie a akumulátory ( garáž OÚ )
 6. nepoužité lieky (lekáreň PRAMEŇ): pôvodné papierové obaly, príbalové letáky oddeliť tie lekáreň neberie; vyhodiť do kontajnera na papier
 7. vyradené elektrické a elektronické zariadenia ako sú napr. žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, domáce elektro spotrebiče, biela a čierna technika (garáž pri OÚ) žiarivky je možné uložiť v priestoroch supermarketov COOP)
 8. batérie typu AA, typu AAA nazývané tiež tužkové batérie, 9V batérie, gombíkové batérie (nádoba na tieto batérie je vo vstupnom priestore do KD )
 9. zelený odpad ( posekaná tráva – zelený kontajner pri garáži za KD -nevyhadzovať hrubé haluze alebo vytrhaná burina !!
 10. Náplne do tlačiarní – OÚ Sološnica
 11. Drobný stavebný odpad – hospodársky dvor ( vopred nahlásiť na OÚ- je spoplatnený !)
 12. Kuchynský olej ( OÚ, lieviky na PET fľaše je možné si vyzdvihnúť na OÚ )