Obec Sološnica  hľadá 2 uchádzačov o zamestnanie (UoZ)

na výkon „dobrovoľníckej služby“ 

(nejedná sa o pracovný pomer, záujemca musí byť evidovaný na úrade a musí si podať žiadosť o dobrovoľnícku službuod   01.06.2018   do   30.11.2018  na činnosťUdržiavanie verejných priestorov obce

( odmenu za výkon práce vypláca úrad v sume 199,48 € mesačne), 

info: Obec Sološnica, – p. Čermáková  na t.č. 0905/ 418 760