Na základe uznesenia Vlády SR číslo 12317/2020 zo dňa 10. júna 2020  núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dna 14.6.2020 , 00:00 hod.