Dôrazne upozorňujeme občanov, aby do WC nehádzali vlhčené obrúsky, vložky, plienky, kuchynský odpad a podobne. Toto sa nám zachytáva na čerpadlách, ktoré sa často kazia a zvyšujú sa náklady na prevádzku.