Vážení urbárnici!

Z dôvodu opatrení pred šírením koronavírusu sa naše valné zhromaždenie dňa 29.03.2020 neuskutoční. Ďalší termín konania oznámime formou pozvánok.

Za výbor UPS:

Ján Čermák, predseda
Ľudmila Pápežová, ekonómka