Zvolávateľ :  Agropratner ,spol.s.r.o. zvoláva zhromaždenie  vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Plavecké Podhradie na deň 17.10.2019  o 11:00 hod v administratívnej budove spoločnosti Agropratner v Plaveckom Podhradí č. 258 .