Vyvesenie verejnej vyhlášky: Určenie lesných celkov na roky 2019-2028 – upovedomenie.pdf (1.2MB)