Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019.

Dokumenty ku voľbám: