Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019.

  • Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné elektronicky na e-mailovú adresu: jana.cechotovska@solosnica.sk . Lehota na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka – 1. apríl 2019 do 24,00 hod.
  • Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do okrskovej volebnej komisie pre „Voľby do Európskeho parlamentu 2019“ je možné elektronicky na e-mailovú adresu: jana.cechotovska@solosnica.sk . Postup pri vydávaní hlasovacieho preukazu je uvedený v dokumente „Informácie pre voliča“.

Dokumenty ku voľbám: