V sobotu 10.11.2018 od 7:00 hod do 22:00 hod sa uskutočnia voľby do samosprávy obce.

Informácie o kandidátoch si môžete prečítať v najnovšom vydaní Sološnického spravodaja 3/2018.

Voliči, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti  zo závažných, najmä  zdravotných dôvodov, môžu požiadať na obecnom úrade o voľbu do prenosnej volebnej schránky. ( tel. 0948 27 269, mail: obec@solosnica.sk alebo  priamo na  obecnom úrade) .  V deň volieb k ním prídu členovia volebnej komisie priamo do domácnosti.