UPOZORNENIE

Úprava stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ v Malackách a úprava rozsahu vykonávaných úkonov z dôvodu COVID-19

Od dňa 01.04.2020 je rozsah stránkových hodín:

Pondelok ,Útorok, Štvrtok, Piatok-08.00 – 11.00 hod.

Streda-13.00 – 16.00 hod.

Rozsah úkonov:

  • Nebudú sa prijímať žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov;
  • Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa budú prijímať len v prípade skončenia platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila alebo pri nahlásení straty alebo odcudzenia;
  • Z dôvodu výmeny občianskeho preukazu bez elektronického čipu za občiansky preukaz s elektronickým čipom,
  • Odblokovanie, resp. zmenu bezpečnostného osobného kódu (BOK) na vydaných občianskych preukazoch,
  • Žiadosti o vydanie vodičského preukazu sa budú prijímať len po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu;
  • Žiadosti o vydanie cestovného pasu sa budú prijímať len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní;
  • Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;
  • Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie       zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov, nákupných povolení je pozastavené.
  • Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby

 

 

Informácia: Vážení občania v maximálnej miere vykonávajte úkony využitím elektronických služieb, ktoré nájdete:

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/tpreukazy-menu/

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/menu-doklady/

Občania, ktorí nemáte občiansky preukaz s elektronickým čipom vyžitie elektronickú službu objednania sa na konkrétny čas.