výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Suchohrad (pdf, 280kb)