Vážení občania, upozorňujeme , že stále platí zákaz vypaľovania suchých porastov. Obec je snímaná a pri väčšom dyme je automaticky zavolaný záchranný systém. V prípade  výjazdu hasičov aj k neohlásenému páleniu  bude  uložená pokuta. Preto Vás žiadame, aby ste tento zákaz rešpektovali.