Volebná účasť  bola v obci Sološnica   48,97 %

Počet  voličov zapísaných v zozname  voličov  1372

počet voličov zúčastnených na hlasovaní   672

počet platných odovzdaných hlasov  pre všetkých kandidátov  660

Počet platných hlasov  odovzdaných pre jednotlivých kandidátov : 

Zuzana Čaputová, Mgr. , 411 platných hlasov  ( 62,3%)

Maroš Šefčovič, JUDr,PhD., 249 platných hlasov  (37,7% )