Počet zapísaných voličov v zozname: 1327

Počet zúčastnených na hlasovaní:       318

 

Za predsedu samosprávneho kraja bol u nás zvolený:  Milan Ftáčnik, doc. RNDr., CSc.

Za poslanca bol u nás zvolený: Peter Švaral, Mgr. Mgr.

 

Pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 2017

 

Merno a priezvisko Počet hlasov
Rastislav Blažko 3
Jozef Danko 2
Juraj Droba 27
Pavol Frešo 57
Milan Ftáčnik 74
Natália Hamulíkvá 4
Ľubomír Huďo 7
Martin Jakubec 17
Ľubomír Kolárik 0
Daniel Krajcer 22
Rudolf Kusý 67
Marián Leinerovič 2
Milan Lopašovský 1
Ján Mrva 10
Lukáš Pazírek 4
Jalal Suleiman 0
Andrej Trnovec 2
Jozef Uher 13

Pre voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 2017

Meno a priezvisko Počet hlasov
Marek Čulen 5
Mária Matiko Štarková 66
Milan Móric 6
Jozef Ralbovský 60
Peter Švaral 169