Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1 325
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 638
Počet odovzdaných obálok: 636
Počet platných hlasovacích lístkov do obecného zastupiteľstva: 623
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu: 610

Za starostu obce bola zvolená:

Anna Čermáková s počtom hlasov 583

Nezvolený starosta obce:

Jaroslava Homlitašová 27

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1. Ing. Marta Čermáková: 443 hlasov
2. Bc. Dominik Ralbovský: 425 hlasov
3. Ing. Ján Ralbovský: 390 hlasov
4. Ing. Peter Holič: 376 hlasov
5. Mgr. Júlia Jánošíková: 349 hlasov
6. Ing. Róbert Kuklovský 337 hlasov
7. JUDr. Magdaléna Vláčilíková: 328 hlasov
8. Mgr. Ľubomír Novák: 315 hlasov
9. Ing. Stanislav Timčo: 282 hlasov

Za náhradníkov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1. Kamil Polák: 259 hlasov
2. Patrik Tardík: 245 hlasov
3. František Šidlík: 131 hlasov
4. Jaroslava Homlitašová: 46 hlasov