Obec Sološnica vyhlasuje 4. ročník výtvarnej súťaže pre deti.

Téma tohto ročníka je : STARÁ MAMA SPOMÍNALA
Súťaž je určená pre deti z obcí a škôl Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník a Kuchyňa.

Práce treba odovzdať do 30.3.2018 na OÚ Sološnica .