Obec Sološnica zverejňuje výzvu na predkladanie Malých občianskych projektov ( ďalej len MOP) v zmysle výzvy, ktorú schválilo OZ na svojom decembrovom zasadnutí. Občania môžu predkladať  návrhy na projekty, ktoré budú realizovať  žiadatelia  a  budú zamerané na zveľaďovanie verejného priestoru. Obec môže projekt financovať do výšky 500€.  Projekty je potrebné podať do 31.1.2020 na obecnom úrade v Sološnici.

MOP 2020

žiadosť