OZ dňa 17.12. 2018 schválilo Výzvu na predkladanie Malých občianskych projektov. Projekty majú byť zamerané na skrášlenie alebo zlepšenie podmienok života v obci Sološnica, na ich realizácii sa podieľajú priamo žiadatelia a obec na schválené projekty prispeje sumou do výšky 500€. Projekty môžete predkladať do 31.1. a do 30.8. 2019. Celú výzvu si môžete prečítať tu ( Malé občianske projekty _MOP.pdf (pdf, 73kb) ). Právnické a fyzické osoby – podnikatelia môžu tiež žiadať o dotácie na podporu voľno-časových aktivít pre deti a mládež v zmysle VZN č. 4/2015 a jeho dodatku č.1.