Obec Sološnica na základe uznesenia č. 5/2020 opakovane zverejňuje výzvu na predkladanie Malých občianskych projektov.

Projekty môžete predkladať  na doporučenom formulári  do 15.4.2020 na Obecnom úrade v Sološnici.

Malé občianske projekty _MOP_ opakovanie

žiadosť