Riaditeľka ZŠ Sološnica oznamuje, že zahájenie šk. r. 2018/2019 bude v pondelok o 8:00 hod.

Všetkým žiakom a učiteľom prajeme  veľa úspechov!