Riaditeľka ZŠ Sološnica oznamuje, že  slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020 bude v pondelok 2.9.2019 o 8:00 hod na školskom dvore. Nie je potrebné, aby si  žiaci nosili pomôcky.