Pripomíname občanom, že je PRÍSNY ZÁKAZ vývozu akéhokoľvek odpadu mimo určené zberné miesta.

Do lokality „Mláky“ (v lese smer Studienka)  niektorí občania vyvážali rôzne odpady vrátane nábytku, plastov, zvyšky zo záhrad

ale aj elektroodpad. Táto lokalita je vyčistená a  umiestnili sme tam fotopasce. Upozorňujeme občanov,  že táto lokalita nie je skládkou ani smetiskom a  že pri zistení  akéhokoľvek priestupku bude uložená pokuta.

V obci Sološnica je zavedený vrecový zber plastov a papiera,  trvalo pristavený kontajner na veľkoobjemný odpad, ktorý sa dá spáliť, tiež je možné odovzdať elektroodpad, či trávu,  haluze sa zvážajú na určené miesto. Je preto nepochopiteľné, že  sa niekto odváži voziť odpad do lesa. Takéto správanie je neakceptovateľné.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí dbajú o životné prostredie a zapájajú sa do triedeného zberu odpadov v obci.