Riaditeľka ZŠ Sološnica oznamuje, že Slávnostný zápis žiakov do 1.ročníka  ZŠ sa uskutoční 10.apríla2019 o 14:00 hod  v ZŠ Sološnica.

Na zápis si prosím prineste rodný list dieťaťa a poplatok 20 € za zošity,občiansky preukaz rodiča, resp. zákonného zástupcu)

Prihlášku na zápis do I. ročníka máte možnosť vyplniť elektronicky na stránke našej školy: www.zssolosnica.edupage.org  alebo ju vytlačiť a priniesť už vyplnenú.

Pozvánka a pamätný list k zápisu do prvého ročníka ZŠ