Dva nové dokumenty týkajúce sa zápisu do MŠ:

Zápis detí do MŠ na 2018-2019 (53.8 KiB)

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2018/2019 (77.7 KiB)

Taktiež pribudol dokument:

Nájomné Kultúrny dom - príloha č.1 k VZN 4/2013 (67.2 KiB)