Riaditeľka MŠ v Sološnici oznamuje, že zápis do MŠ sa uskutoční dňa 14. 5. 2019 od 10,00 do 16,00 hod. v budove MŠ.

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy v Sološnici a dodatočné informácie sú dostupné v priložených dokumentoch.