Záznam z vianočného divadelného vystúpenia Zázraky sa dejú si môžete pozrieť vo videu https://www.youtube.com/watch?v=oA1ma7y8W98