V prílohe Vám zasielame žiadosť o zaslanie pripomienok k cestovným poriadkom. Prosíme Vás o zaslanie predmetných požiadaviek do 31. októbra 2017.

Žiadosť o zaslanie pripomienok k cestovným poriadkom.pdf (pdf, 380kb)