Z dôvodu zmeny dopravy medzi Rohožníkom – Malackami a zverejňujeme aktualizáciu cestovného poriadku linky 106406 Malacky – Plavecký Peter od 1.9.2018. Na spojoch predmetnej trasy je zmenená trasa spojov s tým, že spoje sú vedené cez Kuchyňu a Pernek so zastavovaním na zastávkach v týchto obciach.

slovak_lines_106406_1_9.pdf (40kb)

Taktiež dodávame, že autobus nezachádza až ku nemocnici, ale treba na zastávke Malacky, Tesco presadnúť na mestský autobus „C“.

Obchádzka autobusov cez Pernek znamená predĺženie jazdnej doby o cca 13-15 min.