Všetky zmluvy, faktúry a objednávky sú dostupné na webe http://solosnica.samospravaonline.sk kde sú pravidelne pridávané.