• MUDr. Vrablicová – dovolenka

  MUDr. Vrablicová oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 27. mája do 7. júna 2019 nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Hudecová a MUDr. Kubincová.

 • Opis vodomerov

  V týchto dňoch bude poverený pracovník vykonávať opis vodomerov u občanov napojených na verejnú kanalizáciu. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodomery, povyťahovali zo šachiet vodu, prípadne stav vyvesili na viditeľné miesto.

 • Oznam – detský lekár

  MUDr. Salčík oznamuje svojím pacientom, že v pondelok 27.5.2019,  nebude ordinovať v Zohore. V Sološnici ordinuje bez zmeny.

 • Ďakovná omša k 25. výročiu kňazstva vdp. Eduadra

  V mene nášho bývalého kňaza Eduarda Vás pozývame na slávnostnú omšu k  25. výročiu od jeho vysvätenia za kňaza, ktorá bude v pondelok o 18:00 hod v Kostole všetkých svätých v Sološnici. Po omši bude malé posedenie vo farskej záhrade.  Ak chcete priniesť na posedenie občerstvenie, prineste to pred omšou ku klubu Srdce.

 • Poďakovanie riaditeľa KR HaZZ v Bratislava

  Dňa 16.5.2019 bnolo doručené na Obec Sološnica poďakovanie riaditeľa KR HaZZ  Bratislava plk. Ing. MArtina Blahu našim dobrovoľným hasičom za pomoc pri likvidácii požiaru v spoločnosti FCC Zohor ( skládka odpadov). Touto cestou im vyjadrujem poďakovanie aj v mene obce Sološnica. ...  » čítajte ďalej  »

Staršie príspevky na úradnej tabuli.
Staršie nezaradené novinky.