• Poďakovanie

  Ďakovný list za finančný príspevok pre Brunka Dávida.

  Týmto listom sa chceme poďakovať všetkým občanom Sološnice a okolia za finančnú zbierku pre syna Brunka Dávida z Rohožníka, ktorý má diagnózu DMO + epilepsia. Brunko navštevuje 4. triedu ZŠ v Rohožníku, ako integrovaný žiak. Brunko chodí iba s pomocou druhej osoby, inak sa pohybuje na vozíku. Všetky vyzbierané € sa použijú na rehabilitačný pobyt, na zlepšenie celkového zdravotného stavu Brunka. 10 rokov cvičil Vojtovu metódu, ktorá mu pomáhala. Absolvoval masáže, plávanie, hipoterapiu, nasvecovanie bioptrónovou lampou, kraniosakrálnu terapiu, HBO ( kyslíková hyperbarická komora), Bobath terapiu.

  V septembri absolvoval operáciu Ulzibat v Kladne, kde mu Ruskí lekári uvoľnili svalstvo po celom tele, vrátane tváre. V decembri rehabilitoval v Bisambergu. Vyskúšal si therasuit cvičenie ( cvičenie v špeciálnom obleku). Oboje malo pozitívne výsledky, ktoré si všimlo aj okolie. Rehabilitácia je finančne náročná a musí sa opakovať. Cena za jeden rehabilitačný pobyt je 2250€.

  Ďakujeme !

  Branislav a Katarína Dávidovci

 • Preventívna celoplošná deratizácia

  Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Obec Sološnica vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území obce Sološnica od 01. 04. do 15. 05. 2015. Podnikatelia, fyzické osoby, právnické osoby, štátna a verejná správa sú povinní v tomto období vykovať vo svojich objektoch ochrannú dezinsekciu a deratizáciu v potrebnom rozsahu.

 • Bodyforming

  V pondelok -23.3.2015 sa bude cvičiť  bodyforming v KD až od 19:00 hod .

 • Brigáda na cintoríne

  V sobotu  21.3.2015 sa na brigáde  pri cintoríne zúčastnilo celkom 54 dobrovoľníkov .

  Všetkým patrí  poďakovanie.

  Verím, že  všetci návštevníci cintorína sa budú správať  normálne  už nebudú vyhadzovať žiaden odpad za múr!

  Anna Čermáková , starostka

   

 • Zmena otváracích hodín – Lekáreň Prameň

  Pondelok, Utorok a Piatok:          7:30 – 12:00     15:00 – 17:45

  Streda:                                                7:30 – 17:45

  Štvrtok:                                               7:30 – 16:00

  Zmena platí od pondelka 23. 03. 2015

Staršie príspevky na úradnej tabuli.
Staršie nezaradené novinky.