• Zber papiera

  Oznamujeme občanom, že papier sa z technických príčin bude zberať v utorok 13. decembra 2016.

 • Zasadnutie OZ -pozvánka

  P o z v á n k a   V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň 12. december 2016 o 17:30 hod   Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica Program :  ...  » čítajte ďalej  »

 • Vianočné trhy

  vianocne-trhy-2016 Obec Sološnica Vás pozýva na VIANOČNÉ TRHY dňa 10.12.2016 Program:

  • Súťaž vo varení vianočnej kapustnice (od 8:30, vyhodnotenie o 12:00)
  • Výstava "Vianočný domček"
  • predaj živých rýb
  • predaj vianočných dekorácií
  • punč, varené víno, pečienky a mnoho iného
  • Príde aj Mikuláš o 16:00 hod.

 • Pravidlá súťaže „Varíme vianočnú kapustnicu“ – VI. ročník

  Termín konania : 10. december 2016
  Miesto konania : pri kultúrnom dome v Sološnici
  Čas konania : 8,30 – 12,00 hod.

  Súťažiaci :
  Počet členov družstva : 3 – 5 osôb
  Družstvá nemusia mať trvalý pobyt v Sološnici

  Prihlášky – ...  » čítajte ďalej  »

 • Stočné

  Oznamujeme občanom pripojeným na obecnú kanalizáciu, že inkasujeme stočné za II. polrok 2016.

Staršie príspevky na úradnej tabuli.
Staršie nezaradené novinky.