• Odpis vodomerov

  Oznamujeme občanom, že od 19. mája 2018 bude poverený pracovník vykonávať odpis vodomerov u občanov napojených na obecnú kanalizáciu. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodomery, povyťahovali zo šachiet vodu, prípadne stav vyvesili na viditeľné miesto.

 • Kvapka krvi

  SČK Miestny spolok Malacky Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 4.júna 2018 od 8:00 do 11:00 v priestoroch Gymnázia Malacky, ulica 1. mája.

  Na odber si prineste občiansky preukaz, kartu poistenca, preukaz darcu.
  Info: www.ntssr.sk – darcovstvo krvi. ...  » čítajte ďalej  »

 • Výrub stromu

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín.

  Obec Sološnica,  ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje,  že dňa 17.5.2018 začala na základe žiadosti od Róberta Krížovského a manž. ...  » čítajte ďalej  »

 • Pozvánka – Hodová slávnosť

  Srdečne  Vás pozývame na Hodovú slávnosť  do Sološnice, ktorá bude na Sviatok Božského srdca -10.júna 2018. 9:30 hod  - privítanie pútnikov pri vstupe do obce 10:00 hod - svätá omša so slávnostnou procesiou občerstvenie. Po omši budú na predaj oblátky- výťažok  venujeme na opravu hlavného oltára v našom kostole.

 • Doľany – púť

  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Doľany Vás pozýva na Púť k svätému Leonardovi Púť sa koná na kalvárii v Doľanoch v nedeľu 13. mája 2018, pútnická omša o 10:30 na kalvárii

Staršie príspevky na úradnej tabuli.
Staršie nezaradené novinky.