• Nové dokumenty

  V dokumenty na stiahnutie boli pridané nové dokumenty

  • v sekcii Rozpočet – Návrh rozpočtu obce Sološnica na rok 2016
  • v sekcii VZN návrhy na pripomienkovanie – 4 súbory

 • Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

  Voľby
  do Národnej rady Slovenskej republiky


  Informácie pre voliča

  I

  Dátum a čas konania volieb

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

  II

  Právo voliť

  Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania ...

 • Vianočné trhy

  Obec Sološnica Vás pozýva na

  VIANOČNÉ TRHY

  Dňa 5. 12. 2015

  Program:

  Súťaž vo varení vianočnej kapustnice
  od 9:00 hod., vyhodnotenie o 13:00 hod.

  Výstava adventných kalendárov a vianočných stromčekov

  Predaj živých rýb
  Predaj drobných vianočných dekorácií
  Punč a varené víno

  Príde aj Mikuláš o 16:00

  Plagát ...

 • pozvánka na zasadnutie OZ

  Starostka obce Sološnica

   V zmysle § 13ods. 4 a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam   zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň 04.novembra 2015 o 17.30 hod., miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

  Program :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Schválenie VZN č. č.6/2015 o ochrane ...

 • Burza zimného detského oblečenia

  V dňoch 14.11.v sobotu (11:00 – 18:00) a 15.11.2015 v nedeľu (10:00 – 14:00) sa bude konať BURZA zimného detského oblečenia pre vekovú kategóriu od 0 do 18 rokov v spoločných priestoroch kaderníctva Monika a nechtového štúdia Daniela (vchod zo zadnej strany Kultúrneho domu v Sološnici).

  Pokyny pre mamičky, ktoré majú záujem predať svoje veci:
  1.veci ...

Staršie príspevky na úradnej tabuli.
Staršie nezaradené novinky.