• Otvorenie sezóny prevádzky turistického vlaku Záhoráčik

  Bratislavský samosprávny kraj pozýva:
  Pozývame Vás na slávnostné otvorenie sezóny prevádzky turistického vlaku Záhoráčik 2018 na trati Záhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie, ktorú realizuje Bratislavský samosprávny kraj, Odbor cestovného ruchu a kultúry, Odbor dopravy v spolupráci s národným dopravcom Železničnou spoločnosťou Slovensko a Krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism. ...  » čítajte ďalej  »

 • Pozvánka na zasadnutie OZ – 23.4.2018

  Starostka obce Sološnica

  Poslanci,

  Hlavná kontrolórka obce,

  Verejnosť

   P o z v á n k a

   

  V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. ...  » čítajte ďalej  »

 • Čistý chotár 2018

  Obec Sološnica a MAS Podhoran  Vás pozýva na brigádu Čistý chotár, ktorá sa v obci Sološnica uskutoční 21.4.2018.

  Zameriame sa na okolie železničnej stanice, nakoľko sa blíži vlaková sezóna.Treba si priniesť hrubšie rukavice, hrable, záhradné  nožnice ( netreba všetko)

  Stretneme sa o 1 3:00 na železničnej stanici v Sološnici . ...  » čítajte ďalej  »

 • Čísla domu

  Chceme opätovne požiadať občanov, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si ho pripevnili na svoju nehnuteľnosť.

  – Podľa zákona  Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – § 2c ods.4 vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ...  » čítajte ďalej  »

 • Usmernenie k zvozu komunálneho odpadu

  Upozorňujeme občanov, že spoločnosť TEKOS, spol. s.r.o. si vyhradzuje právo nevyvážať nádobu so zmesovým komunálnym odpadom, v ktorej sa nachádzajú nevhodné zložky komunálneho odpadu. Odvolávajúc sa na Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ...  » čítajte ďalej  »

Staršie príspevky na úradnej tabuli.
Staršie nezaradené novinky.