• MUDr. Hudecová dovolenka

  MUDr. Hudecová oznamuje, že od 13. 07. 2015 do 24. 07. 2015 nebude ordinovať, z dôvodu čerpania dovolenky.

  Zastupuje ju MUDr. Vrablicová v Rohožníku.

 • Knižnica cez letné prázdniny

  Cez letné prázdniny bude knižnica OTVORENÁ v nasledujúcich termínoch (vždy v stredu):
  15. a 29. júla, 12. a 26. augusta.

 • Oznam

  Oddelenie dokladov Odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ v Malackách oznamuje, že v dňoch 03.07.2015 ( piatok ) a 06.07.2015 ( pondelok ) budú zrušené stránkové hodiny z dôvodu rekonštrukcie kancelárskych priestorov oddelenia dokladov. Náhradné stránkové hodiny budú v dňoch 30.06.2015 ( utorok ) a 09.07.2015 ( štvrtok ) v čase od 07:30 do 12:00

 • Knižnica bude otvorená vo štvrtok 25.6.

  V stredu 24.6. bude knižnica zatvorená. Otvorená bude vo štvrtok 25.6.

 • Príhovor starostky obce k hodom 2015

  V piatok  mnohí kresťania oslavovali sviatok Božského srdca. V Sološnici  je práve tento sviatok nielen sviatkom cirkevným, ale aj obecným. Pred 69. rokmi sa na týchto miestach zišlo neuveriteľných 7.000 ľudí, aby boli svedkami historickej udalosti – vysvätenia Kaplnky Božského srdca, ktorú vystavali na znak vďaky za ochranu životov počas ťažkých dní vojny.
  Je správne, že nezabúdame, ale s vďačnosťou a úctou si pripomíname tieto udalosti našej histórie a verní sľubu našich predkov, dnes- každý deň, no dnes osobitným spôsobom – ďakujeme za ochranu a pomoc.
  Dnes chcem eešte zvlášť  ďakovať za nášho kňaza Imricha Dočolomanského, ktorý v utorok oslávi 30. výročie kňazstva. Patrón všetkých kňazov, svätý  Ján Mária Vianey, vravieval: „Kňazstvo je láska Ježišovho srdca“ .
  Drahý Pán farár, v mene všetkých farníkov Vám ďakujem najmä za Kristovu lásku, ktorú nám odovzdávate. Do ďalších rokov tejto služby Vám vyprosujeme veľa Božích milostí a ochranu Božského srdca.
  Na záver želám nám všetkým, ale aj  pútnikom z Dolian, Plav.Mikuláša, Plav.Podhradia, Rohožníka a ostatných miest a obci hlboký zážitok z tejto slávnosti, ktorý Vám pohladí Vaše srdcia.

  Anna Čermáková

   

  Fotogaléria

Staršie príspevky na úradnej tabuli.
Staršie nezaradené novinky.