• MDD

  1. Jún na futbalovom ihrisku v Sološnici o 16,00 hod.

  Medzinárodný deň detí: V Sološnici na futbalovom ihrisku, začiatok o 16:00 hod.

  Čaká Vás:

  – hry a súťaže

  – tetovačka

  – opekačka

  – detský futbalový zápas a mnoho ďalšieho…

  Prídu aj hasiči a dovolia vám byť na chvíľu hasičom :)

  V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v KD.

  mdd2015 final. max

 • Zimný halový turnaj

  Družstvo sološnických futbalových nádejí, prípravka FK Sološnica sa zúčastnila v mesiacoch január a február 2015 zimného halového turnaja v Malackách….Turnaj usporiadal ako každý rok Žolík Malacky a konal sa v malackej športovej hale Malina.
  V našej vekovej kategórii sa turnaja zúčastnilo šesť klubov zo záhoria – Žolík Malacky, FC Zohor, FK Lozorno, FK Láb, Kúty a Sološnica.
  S každým družstvom sme odohrali dva zápasy. Naši chlapci (a jedno dievča) predviedli na celom turnaji skvelé výkony a ani v jednom zápase nenašli premožiteľa. Vyhrali 11 zápasov a jeden remizovali.

  so Žolíkom Malacky vyhrali  4:3 a 4:0
  so Zohorom vyhrali  8:0 a 6:0
  s Lozornom  10:0 a 2:0
  s Lábom  2:1 a 1:0
  s Kútami remizovali 2:2 a vyhrali 2:0

  Vyhrali sme celý turnaj, v ktorom sme nastrieľali súperom 41 gólov a dostali len 6. Chlapci a dievča výborne reprezentovali svoj klub a Sološnicu a preto som právom na všetkých veľmi hrdý.

  Na turnaji hrali: Horecký Luboš, Mazúr Jakub, Mozol Jakub, Mozol Michal, Fruhauf Simon, Ftáček Simon, Sojka Viktor, Sojka Adam, Velický Igor, Ševčík Boris, Zechel Dominik, Dinuš Tomáš, Kovár David, Petráš Martin a naša slečna Tardíková Janka…

  Všetkým ešte raz ďakujem za ich skvelé výkony na turnaji a prajem im aby aj naďalej robili dobré meno svojmu klubu a obci.
  Tréner Rybár Jozef

 • UPOZORNENIE

  Upozorňujeme občanov, aby nevypúštali žumpu do kanalizácie, nakoľko úplne ničia technológiu na čistiarni odpadových vôd.

  V prípade zistenia  budeme postupovať v zmysle zákona a uplatňovať si náhradu škody.

  ĎAKUJEME , že sa správate zodpovedne.

 • Kvetinový jarmok 2015

  Srdečne Vás pozývame na KVETINOVÝ JARMOK, 8. mája (piatok, štátny sviatok) v Sološnici.Na predaj budú nielen kvety, ale aj iný trhový a jarmočný tovar, pečienky a pivko.

  kvetinový 2015

 • Mimoriadne zasadnutie OZ

  P o z v á n k a

  V zmysle § 13ods. 4 a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň 22.04.2015 o 17.30 hod., miesto konania: zasadačka OÚ Sološnica

  Program :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schváelenie rozpčtového opatrenia č. 1 k rozpočtu na rok 2015
  4. Schválenie projektov na voľno- časové aktivity pre deti a mládež v zmysle VZN č.2/2013
  5. Správa HK v zmysle uznesenia č. 13/2015 a č. 17/2015
  6. Rôzne

  V Sološnici , 16.4.2015, Anna Čermáková Starostka obce Sološnica

Staršie príspevky na úradnej tabuli.
Staršie nezaradené novinky.