RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Obec Sološnica
ObecSološnica

Poplatky

Usmernenie k hláseniu a evidencii pobytu občanov

V súlade so zákonom č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov, ktorého aktuálne zmeny sú platnosti od 1.8.2013, podávame občanom toto usmernenie:

 Občan k prihláseniu na trvalý (prechodný) pobyt predkladá:
–         platný občiansky preukaz, alebo doklad o OP (ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list vydaný orgánmi SR)
–         doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti

 Ak sa k pobytu prihlasuje občan, ktorý nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom budovy, predloží písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov, alebo tento podpíše súhlas na prihlasovacom lístku pred zamestnancom ohlasovne.

 Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.

 Občan nemôže mať súčasne viac trvalých pobytov ! (napr. jeden v ČR a ďalší na Slovensku).
 Narodené dieťa musí prísť rodič osobne prihlásiť aj s rodným listom dieťaťa, lebo musí podpísať jeho prihlasovaciu kartu.

 Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na pobyt v SR až po predložení rodného listu z osobitnej matriky v Bratislave.

 Občan prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na pobyt predkladá platný cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom (alebo doklad o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov) a list vlastníctva.

 K prihláseniu na prechodný pobyt občan predkladá tie isté doklady ako k prihláseniu na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá ďalej, občan je povinný hlásiť túto skutočnosť znova.

 Za vydanie potvrdenia o pobyte občan platí správny poplatok 5 €), v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Matrika

 1. Výpis rodného listu     5 €     ( okrem prvého úradného výpisu)
 2. Výpis úmrtného listu  5 €     ( okrem prvého úradného výpisu)
 3. Výpis sobášneho listu 5 €     ( okrem prvého úradného výpisu)
 4. Overenie podpisu        2 €
 5. Overenie listiny            2 €

Cintorínske poplatky

 1. Dom smútku                                 8,30 €
 2. Hrobové miesto jednohrob      10 €
 3. dvojhrob        20 €

Stavebné poplatky

 1. Búracie povolenie                                  20 €
 2. Stavebné povolenie                               50 €
 3. Kolaudačné rozhodnutie dom           35 €
 4. Kolaudačné rozhodnutie chata         25 €

Poplatky za prenájom kultúrneho domu

Svadby          
Počet ľudí

Veľká sála plné nájomné

Veľká sála zľavnené nájomné

Malý salón a poschodie plné nájomné Malý salón a poschodie zľavnené nájomné  
   
do  50 170,00 € 130,00 € 110,00 € 85,00 €  
od   51-100 180,00 € 150,00 € 150,00 € 110,00€  
od  101-150 210,00 € 160,00 € - -  
nad 150 220,00 € 170,00 € - -  

Oslavy

         
Počet ľudí Veľká sála plné nájomné Veľká sála zľavnené nájomné Malý salón a poschodie plné nájomné Malý salón a poschodie zľavnené nájomné  
 
do 30 - 75,00 € 55,00 €  
od 31 – 50 - - 90,00 € 70,00 €  
od 51 – 100 165,00 € 130,00 € 120,00 € 90,00 €  
od 101 – 150 180,00 € 145,00 € -  
nad 150 190,00 € 155,00 € -  
Kar          
Počet ľudí Veľká sála plné nájomné Veľká sála zľavnené nájomné Malý salón a poschodie plné nájomné Malý salón a poschodie zľavnené nájomné  
nad 50 65,00 € 50,00 € 40,00 € 25,00 €  
do 50 80,00 € 60,00 € 45,00 € 30,00 €  
Celodenné akcie bez varenia        
  Veľká sála plné nájomné Veľká sála zľavnené nájomné Malý salón a poschodie plné nájomné
Malý salón a poschodie zľavnené nájomné  
 
 
Diskotéky 500,00 € 380,00 €      
Zábavy 165,00 € 125,00 €      
Predajné akcie 80,00 € 75,00 € 45,00 € 35,00 €  
Prezentácie - - 40,00 € 30,00 €  
za ďalší deň užívania daných priestorov  20,00 €        
 • V prípade, že nájomcom je občan s trvalým pobytom na území obce Sološnica, použije sa sadzba za zľavnené nájomné
 • Nájomca si vyzdvihne kľúče od kultúrneho domu pred akciou v dohodnutom termíne, zvyčajne jeden deň vopred.
 • Kľúče a priestory odovzdá prvý pracovný deň po akcii.
 • Priestory nájomca vráti v takom stave, ako ich prevzal pred prenájmom.
 • Starostka môže v odôvodnených prípadoch nájom znížiť alebo zvýšiť .

Kopírovanie

stránka formát A4  jednostranná:        0,10 €
obojstranná:                                               0,20 €
formát A3 jednostranná:                         0,20 €
obojstranná :                                               0,40 €

Poplatky za užívanie verejného priestranstva na trhovom mieste

Predaj zeleniny                                       2,00 €/ deň
Predaj ostatného tovaru                      5,00 € / deň

Rozhlasové relácie

Jubileum                                       3,00 €
ostatné relácie                             2,00 €
 

 

Vývoz komunálneho odpadu 2023

typ nádoby

frekvencia vývozu

 €/rok    

      120 l

1x za mesiac

50 €    

     120 l

2x za mesiac

62 €    

     240 l

1x za mesiac

60 €    

      240 l

2x za mesiac

75 €    

    1100 l

1x za mesiac

300 €    

  1100 l

2x za mesiac

 410 €    

    vrecia

    vrece

6 ks

1 ks

 17 €

  3 €

 

   

Poplatok za odvod splaškových vôd

1,20 €/m3

Traktorové práce 

12,00 €

Viacúčelové ihrisko

Prenájom viacúčelového ihriska pre deti a študentov je bezplatná.

Dospelí (pre občanov Sološnice):

 1. Tenis:  3,50 € /hodina
 2. Futbal:   7 € /hod.
 3. Vojelbal:  7 € /hod.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
1
25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasie

dnes, sobota 18. 5. 2024
oblačno 19 °C 11 °C
nedeľa 19. 5. mierny dážď 22/12 °C
pondelok 20. 5. mierny dážď 24/13 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 21/14 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

covid-19